Pogoji in uporaba

SPLOŠNI POGOJI
 

Vsa vsebina na strani in podstraneh spletnega mesta lunos.si je avtorsko zaščitena. Spletno mesto (vključno z vsemi njenimi podstranmi) je samo za lastno uporabo in splošno informiranje. V primeru uporabe spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, uporaba aplikacije, ipd.) velja, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, navedenimi na tej strani. V primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate, velja, da spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.) ne smete uporabljati. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe v veljavnost stopijo takoj po spremembi. Varstvo podatkov, kot navedeno na tem spletnem mestu, je sestavni del splošnih pogojev.

 

Velja, da so sestavni del splošnih pogojev tudi:

- Varstvo osebnih podatkov in zasebnost

- Spletni piškotki (informacije o njih in katere uporabljamo)

 

 

Avtorske pravice
 

Oblika spletnega mesta in vse njene vsebine, v kolikor ni drugače navedeno, so zaščitene s pravicami avtorske, industrijske in intelektualne lastnine. Programska koda, informacije, besedila, slike, ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo, pod čimer razumemo ogledovanje, ter je ne smete, ne v celoti ne delno, uporabiti, reproducirati, spremeniti, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene brez predhodnega pisnega dovoljenja upravitelja in/ali lastnika spletnega mesta.

 

 

Opredelitev pojmov
 

Upravitelj spletnega mesta je podjetje ali posameznik, ki je hkrati tudi lastnik spletnega mesta in samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci skrbi za pravilno delovanje spletnega mesta.

 

Skrbnik ali vzdrževalec spletnega mesta je podjetje ali posameznik, ki je od upravitelja spletnega mesta pooblaščen za vzdrževanje, spremembe, dopolnitve na spletnem mestu in jih izvaja po navodilih upravitelja.

 

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljevanju posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je možno neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, naslov, podatki o lokaciji ali drugo.

 

Obdelava podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

Upravljavec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

 

Obdelovalec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu in po navodilih upravljavca.

 

Uporabnik osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

 

 

Splošne določbe
 

Upravitelj spletnega mesta bo poskušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti in/ali ažurnosti. Upravitelj spletnega mesta prav tako lahko zagotavlja fotografije izdelkov in storitev, za katere velja, da so simbolične narave in ni nujno, da zagotavljajo lastnosti izdelkov in/ali storitev. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila iz tehničnih, pravnih, poslovnih ali drugih razlogov spremeni vsebino spletnega mesta. Vse vsebine lahko upravitelj spreminja brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice povzročenih sprememb.

 

Upravitelj spletnega mesta skrbi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez težav, pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev. Izključena je vsakršna kazenska in civilna odgovornost za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali morebitne nezmožnosti uporabe spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, poslov ali podatkov, tehničnih napak, napak pri cenah, dobavnih rokih, opisih izdelkov, opisih storitev ali napačnega delovanja spletnega mesta.

 

V zakonsko dovoljenem obsegu je prav tako izključena vsaka odgovornost lastnika, upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta lunos.si ter katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki je na kakršenkoli način povezana s spletnim mestom lunos.si.

 

 

Piškotki
 

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljavec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani, razen podatkov, navedenih v splošnih pogojih.
 

Piškotek, znan tudi kot HTTP-piškotek, je delček informacij, ki jih spletne strani shranijo na uporabnikov spletni brskalnik med brskanjem. Ko uporabnik obišče stran naslednjič, spletni brskalnik posreduje ta delček informacij nazaj spletni strani, ki je to informacijo shranila. 

 

Uporablja jih že večina sodobnih spletnih strani.

 

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, saj se uporabljajo za različne namene in bi bila brez njih uporaba spletnih strani zelo okrnjena. Uporabljajo se za prijavljanje v razne spletne strani z uporabniškim imenom in geslom, shranjevanje košarice v spletnih trgovinah, vodenje statistike obiska spletnih strani, itd.

 

Piškotki imajo tudi svojo življenjsko dobo, ki se razlikuje glede na naloge piškotka. Piškotek se lahko shrani za nekaj minut, ur ali celo za neomejen čas.

 

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

 

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene. Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov, razen da jih onemogočite.

 

 

Varovanje osebnih podatkov
 

Upravitelj spletnega mesta lunos.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu lunos.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo kot zaupne informacije, zato brez pravne podlage ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam.

Osebni podatki se ne tretirajo kot občutljivi podatki.

 

 

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov
 

Uporabnik spletnega mesta lunos.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronskih storitev, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo osebni podatki uporabnika. Zbirajo se samo podatki, potrebni za pravilno izvedbo storitev in komunikacijo med upraviteljem in/ali lastnikom ter uporabniki spletnega mesta. Pridržujemo si pravico tako pridobljene podatke in v skladu s splošnimi pogoji, kot objavljenimi na tem spletnem mestu, tudi vse ostale podatke uporabljati nepretrgoma in brez omejitev za potrebe upravitelja, lastnika ali ponudnika, kot je navedeno v splošnih pogojih, dokler uporabnik spletnega mesta temu izrecno ne nasprotuje.

 

Osebni podatki, pridobljeni na spletni strani, so pridobljeni na način, skladen z uredbo evropskega parlamenta GDPR, pri čemer velja, da se s potrditvijo splošnih pogojev uporabnik strinja in podaja izrecno dovoljenje za uporabo posredovanih osebnih podatkov za namene nadaljnje komunikacije med upraviteljem in uporabnikom. Velja, da je uporabnik seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, dostopnostjo osebnih podatkov in možnostjo izbrisa.

 

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev.

 

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP-naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno mesto lunos.si.

 

Interni akt o varstvu podatkov, v kolikor obstoječ, je sestavni del splošni pogojev in je dostopen na sedežu upravljavca.

 

 

Osebna privolitev uporabnika
 

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca (v primeru direktnega kontakta preko elektronske pošte, telefona, na podlagi spletnega mesta). Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi splošnimi pogoji.

 

 

Analiza in statistika
 

Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimni obliki in kot takšni niso povezljivi z uporabniki. Orodje, ki s temi podatki razpolaga, je Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjejte Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov. V primeru, da se obiskovalec s tem ne strinja, mu je v skladu s splošnimi pogoji prepovedana uporaba spletnega mesta lunos.si. Tako pridobljeni podatki niso občutljivi, ob obisku strani je obiskovalec tudi na to opozorjen.

 

 

Hramba osebnih podatkov
 

Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravitelja spletnega mesta v skladu s splošnimi pogoji. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu (kot povpraševanje) in v primeru nadaljnje komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja (CRM, Programska oprema za blagovno poslovanje, Excel).

 

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta lunos.si.

 

 

Komuniciranje na daljavo
 

Upravitelj spletnega mesta lunos.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.), le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

 

 

Izjemno razkritje osebnih podatkov
 

Podatki, ki jih upravitelj spletnega mesta lunos.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa veljavna zakonodaja oz. v primeru, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

 

 

Dostopnost osebnih podatkov
 

Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu lunos.si v primeru oddaje povpraševanja in so dostopni upravitelju spletnega mesta in skrbniku. Velja, da upravitelj upravljavec osebnih podatkov in skrbnik spletnega mesta obdelovalec. Obdelovalec osebnih podatkov ne sme in ne more uporabljati za lastne potrebe ter jih lahko uporablja samo za potrebe upravljavca osebnih podatkov, po navodilih upravljavca.

 

Dostop do osebnih podatkov je prav tako omogočen ponudnikom gostovanja, ki po medsebojni pogodbi brez dovoljenja upravljavca ne sme dostopati do osebnih podatkov.

 

Velja, da imajo dostop tudi zaposleni in pooblaščene osebe upravitelja in obdelovalca v zakonsko dovoljenem obsegu. Vse te osebe se zavežejo k skrbnemu varovanju osebnih podatkov.

 

 

Zaščita osebnih podatkov
 

Osebni podatkov so zaščiteni in skrbimo, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do njih. V primeru kršitve tega člena se zavežemo uporabnika o morebitnem nepooblaščenem dostopu do njihovih osebnih podatkov obvestiti.

 

 

Odgovorna oseba za varstvo podatkov
 

Odgovorna oseba je določena v internem aktu o varstvu podatkov in se na zahtevo uporabnika razkrije. Zaradi varstva podatkov ni objavljena javno na spletu.

 

 

Pravice posameznikov
 

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se obdelujejo. Prav tako ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov kot tudi izbris svojih osebnih podatkov, brez obrazložitve in brez vzroka, kar stori z elektronskim sporočilom, naslovljenim na elektronski naslov info@lunos.si.

 

 

Akcije, popusti in dodatne ugodnosti 

 

V okviru poslovanja podjetje Lunos prireja razne akcije, daje popuste in dodatne ugodnosti, katerih pogoji in obveznosti so navedeni v tej točki za trenutno aktivno akcijo in/ali ugodnost.

 

PREZRAČIMO SLOVENIJO (1. 10. 2021 - 31. 10. 2021)

 

Akcija traja od 1. oktobra 2021 do 31. oktobra 2021. Izraz podarjamo 50% popusta pomeni sledeče: 30% podari podjetje Lunos d.o.o., 20% pa slovenski eko sklad. 

 

Akcija 50% velja samo pri naročilu 2 ali več prezračevalnih enot i-vent. Pri naročilu 1 prezračevalne enote in drugih elementov akcija ne velja, si pa v tem primeru podjetje Lunos pridržuje pravico podeliti dodatne popuste v višini do maks 30% po lastni presoji. 

 

KO ODLOČA SVEŽINA (20. 7. 2021 - 15. 8. 2021)

 

Akcija traja od 20. julija 2021 do 15. avgusta 2021. Izraz podarjamo 40% popusta pomeni sledeče: 20% podari podjetje Lunos d.o.o., 20% pa slovenski eko sklad. To poteka na sledeč način:

- ob izdaji ponudbe Lunos d.o.o. zmanjša znesek ponudba za 20%,

- ob realizaciji ponudbe slovenski eko sklad kupcu vrne kupnino v višini 20% izdane ponudbe.

Skupno torej kupec prejme 40% ugodnosti na izdano ponudbo (20% + 20%), kakor se sama akcija tudi komunicira (40% popusta ob nakupu). 

 

V okviru akcije Ko odloča svežina bo podjetje Lunos pri vseh, ki bodo v času trajanja akcije kupili in plačali prezračevalni sistem Lunos izbrali tri (3) kupce, katerim bo podjetje vrnilo vrednost kupnine, pri čemer velja sledeče:

1. Izberemo kupca, ki mu vrnemo 3000 € oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji. 

2. Izberemo kupca, ki mu vrnemo 2000 € oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji. 

3. Izberemo kupca, ki mu vrnemo 1000 € oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji. 

 

Zmagovalce pa bomo izbrali dne 20. 8. 2021 in jih bomo objavili na naši spletni strani, kot tudi na našem Facebook profilu.

 

 

Končne določbe
 

Spletno mesto in vse podstrani so v lasti in upravljanju podjetja LUNOS d.o.o., Robbova ulica 2, 1000 Ljubljana, ID: SI 65582055, ki je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta je podjetje KJF d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, ID: SI 10040471, ki je hkrati tudi obdelovalec osebnih podatkov.

 

Uporabniki osebnih podatkov pa so v skladu s splošnimi pogoji tudi podjetja Hitrost.com d.o.o., Cesta železarjev 8B, 4270 Jesenice, ID: SI 42864046 kot ponudnik gostovanja, in podjetje Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, kot ponudnik analitičnega orodja in hkrati obdelovalec osebnih podatkov v anonimni obliki.

 

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 1. 1. 2018. Vse spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z dnem objave na spletnem mestu. 

 

Zadnja sprememba: 1. 6. 2021